Covid-19 może być uznany za chorobę zawodową

Choć to środowiska medyczne ubiegały się o uznanie Covid-19 jako choroby zawodowej to zgodnie z informacją płynącą z resortu zdrowia należy uznać, że może to być choroba zawodowa niemal każdej grupy pracowników. 
Z informacji z Ministerstwa Rodziny wynika, że COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową nie tylko w przypadku lekarzy, ale wszystkich ubezpieczonych. Niezbędne jest jednak udowodnienie, że do zarażenia doszło w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Eksperci alarmują, że takie podejście przyniesie negatywne skutki dla funduszu wypadkowego i w efekcie skutkować bedzie podniesieniem składek dla wszystkich płatników. 

Źródło – Gazeta Prawna – czytaj więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone