Zabezpieczenie antyterrorystyczne wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

26 PAŹDZIERNIKA CENTRA HANDLOWE PRZYGOTOWYWAŁY SIĘ NA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE


„W obecnej sytuacji, w Europie i na świecie, zagrożenie tego rodzaju jest jak najbardziej realne i powinniśmy być na nie przygotowani. Polska angażuje się w różnego rodzaju operacje międzynarodowe, może zatem stać się także celem ataków”– powiedział Jacek Wołk, członek zarządu, prezes zarządu Regionu Warszawa i Mazowsze, Polskiego Związku Pracodawców Ochrona dodając, że obecnie niewiele podmiotów na terenie kraju jest dobrze przygotowanych na zagrożenie o charakterze terrorystycznym.

Za: dlahandlu.pl, 2 listopada 2015, więcej tutaj.


Polska Rada Centrów Handlowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 26 października zorganizowały bezpłatne szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje pracowników obiektów handlowych z wiedzy dotyczącej zagrożeń terrorystycznych oraz bezpieczeństwa antyterrorystycznego pt. „Zabezpieczenie antyterrorystyczne wielkopowierzchniowych obiektów handlowych”.

W dniu 9 grudnia 2014 r. Rada Ministrów uchwałą nr 252 przyjęła „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019”, w którym określono niezbędne działania państwa mające na celu wzmocnienie systemu anyterrorystycznego Polski i podniesienie stanu przygotowana na wystąpienie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W celu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym oraz reagowania na zamachy terrorystyczne przeprowadzone w centrach handlowych, w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, opracowany został Uniwersalny Poradnik z zakresu zabezpieczenia antyterrorystycznego wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Program szkolenia, obejmował:

  • wytyczne dla zarządców centrów handlowych dot. uwzględnienia zagrożeń
  • o charakterze terrorystycznym w planach ochrony,
  • opis zagrożeń o charakterze terrorystycznym, które mogą wystąpić na terenie obiektu lub w jego otoczeniu,
  • zbiór porad i wskazówek dot. zachowania się w przypadku ich wystąpienia.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez ekspertów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Patronem szkolenia był Polski Związek Pracodawców Ochrona, a patronem medialnym: Eurobuild CEE.

Uczestnicy otrzymali:

  • Uniwersalny Poradnik z zakresu zabezpieczenia antyterrorystycznego wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz
  • certyfikat uczestnictwa wydany przez Polską Radę Centrów Handlowych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją not-for-profit. Od 2003 roku zrzesza firmy i osoby pracujące w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, inwestorów, deweloperów, najemców, prawników, architektów, agencje PR, marketingu i inne firmy działające na rzecz tego sektora. Obecnie do PRCH należy ponad 200 firm. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju nieruchomości handlowych w Polsce, promowanie wiedzy nt. ich funkcjonowania, krzewienie najlepszych praktyk oraz tworzenie szerokiego forum branżowego na rzecz kontaktów i badań. Działalność PRCH obejmuje szereg projektów edukacyjnych, programów informacyjnych i wydarzeń integrujących branżę. PRCH od wielu lat promuje polski rynek centrów handlowych na arenie międzynarodowej. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku. Więcej informacji: www.prch.org.pl.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone