XII Konferencja Zamówień Publicznych: Nowe rozwiązania Prawa zamówień publicznych w praktyce!

 Poruszone zostaną najbardziej problematyczne obszary zamówień publicznych (w tym procedura odwrócona i usługi społeczne), pytania uczestników spotkania nie zostaną bez odpowiedzi, a także wszyscy wspólnie zastanowią się nad przyszłością polskich zamówień (w tym ich elektronizacją).
Koordynatorem merytorycznym XII Konferencji Zamówień Publicznych jest dr Włodzimierz Dzierżanowski.

PROGRAM

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone