Międzynarodowe Targi EUROPOLTECH 2017 pod Patronatem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Seminarium organizowane przez polską platformę bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach międzynarodowych targów oraz konferencji EUROPOLTECH 2017: "IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRZY POMOCY ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW MONITOROWANIA"

Dynamiczny rozwój technologiczny i informacyjny to w aspekcie wczesnej identyfikacji zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa, sytuacja stwarzająca ogromne możliwości prewencyjne i operacyjne dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Należy mieć jednak na uwadze, iż o efektywności służb oraz przydatności dostępnych informacji można mówić wówczas, gdy analiza danych odbywa się w krótkim czasie, pozwalając na podjęcie przez funkcjonariuszy szybkich i odpowiednich decyzji.

PROGRAM

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone