Kongres Ochrony Infrastruktury Energetycznej INFRATECH 2017

Tematykę Kongresu podzielono na sześć bloków:
Blok 1: System ochrony obiektów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
Blok 2: Znaczenie ciągłości działania infrastruktury energetycznej dla bezpieczeństwa państwa. 
Blok 3: Zabezpieczenie techniczne infrastruktury energetycznej. 
Blok 4: Wykorzystanie rozwiązań z zakresu zabezpieczenia technicznego przez ochronę fizyczną. 
Blok 5: Metodyka ochrony procesów technologicznych w celu utrzymania ciągłości działania. 
Blok 6: Rozwiązania informatyczne chroniące infrastrukturę energetyczną. 

Organizatorzy zapraszają do dyskusji i wymiany doświadczeń kierownictwo i przedstawicieli szeroko rozumianych pionów bezpieczeństwa strategicznych spółek i instytucji, a także Partnerów Technicznych. Natomiast wśród organizatorów Kongresu są przedstawiciele operatorów energetycznych sieci przesyłowych, telekomunikacyjnych i środowiska naukowego reprezentowanego przez przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego. Radzie Programowej przewodniczy Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Osoby zainteresowane udziałem lub współpracą mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, na bieżąco aktualizowanymi na stronie Kongresu: www.infratech.edu.pl.

Od 1 stycznia 2017 roku uruchomiony zostanie również serwis informacyjny, z którego będzie można korzystać i współtworzyć nieodpłatnie. W serwisie znajdą się m.in. informacje na temat zabezpieczeń technicznych i rozwiązań z zakresu ochrony, przeznaczonych dla obiektów infrastruktury i procesów technologicznych wymagających szczególnej ochrony, w tym głównie z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego czy transportowego.

Informacja od: NAFTOR Sp. z o.o.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone