Kongres MONITORINGU WIZYJNEGO

Konferencja MONITORING WIZYJNY dedykowana jest w szczególności dla Przedstawicieli Administracji Publicznej, Zarządców obiektami i terenami monitorowanymi, osób, które wykorzystują monitoring w celach służbowych oraz zainteresowanych zmianami, jakie przyniesie RODO w monitoringu.

Monitoring wizyjny obejmuje przestrzenie zarówno publiczne jak i prywatne.
Staje się on bardzo popularnym narzędziem kontroli, dlatego konferencja będzie dotyczyła bezpieczeństwa obiektów i obszarów, prawa prywatności, a także nowych technologii, które są wdrażane w instytucjach i firmach. Poznamy również nowe RODO, które dotyczy monitoringu, zasady legalnego stosowania oraz błędy przy realizacji systemów monitoringu wizyjnego. Więcej szczegółów w programie i na stronie wydarzenia.

Konferencja MONITORING WIZYJNY dedykowana jest w szczególności dla Przedstawicieli Administracji Publicznej, Zarządców obiektami i terenami monitorowanymi, osób, które wykorzystują monitoring w celach służbowych oraz zainteresowanych zmianami, jakie przyniesie RODO w monitoringu.

W PROGRAMIE:

WOJCIECH KLICKI (prawnik Fundacji Panoptykon) Monitoring wizyjny a prawo do prywatności. Informacje o kamerach jako informacja publiczna.
MAŁGORZATA KUROWSKA (Kancelaria Maruta Wachta) – RODO w monitoringu – nowe obowiązki.
PAWEŁ WITTICH (Akademia Monitoringu Wizyjnego) Monitoring – mieszkańcy i użytkownicy oczekują skuteczności!
PIOTR GARBAT (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki)  –  DeepLearning i Blockchain w systemach wizyjnych
DOROTA DĄBROWSKA-KOBUS (Peter Nielsen & Partners Law Office) – Monitoring wizyjny w miejscu pracy, jego cele, zasady legalnego stosowania, ochrona prywatności i danych osobowych, możliwe roszczenia
ANDRZEJ TOMCZAK (ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych, redaktor naczelny SEC&AS) – Dozór wizyjny a monitoring wizyjny – czy to na pewno to samo?
STEFAN JERZY SIUDALSKI – Błędy i wątpliwości przy realizacji systemów monitoringu wizyjnego
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI – Temat wkrótce !

Dla firm członkowkich cena SPECJALNA.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDARZENIA kliknij tutaj

Więcej informacji na: biuro@pzpochrona.pl 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone