Dzień z bezpieczeństwem pożarowym na PGE NARODOWY. Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019
Już 25 lipca 2019, DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! Nie może Cię zabraknąć! Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019! Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszający kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.
W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppożj i zabezpieczeń technicznych budynków. Konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację.  Szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych. Całodzienna wystawa światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Dedykowana projektantom i wykonawcom Strefa Fire i Security, a w niej rozwiązania z zakresu biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. HVAC, BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA.
Wykłady uznanych, wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Liczne case study najbardziej prestiżowych inwestycji budowlanych w kraju. A to wszystko już w lipcu!  Podczas największej konferencji pożarowej w kraju!  1000 projektantów, wykonawców i specjalistów ppoż, 250 reprezentantów przedstawicieli dostawców najnowszych technologii i rozwiązań, najbardziej prestiżowe projekty i budowle. Patronat uznanych instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i blisko 60 przedstawicieli prasy i mediów. Dla pasjonatów pokazy umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy służb od straży, policji po wojsko, a także pokazy technik ratownictwa medycznego.  
Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane bezpieczeństwem pożarowym,  praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykających się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY. Zarezerwuj swój czas! Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. Uczestnicy dodatkowo będą mogli zasięgnąć bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawidłowej interpretacji przepisów, prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Przez cały dzień do dyspozycji uczestników dostępni będą Konsultanci: Eksperci branżowi i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem.
POZNAJ SZCZEGÓŁY:
REJESTRACJA – WEŹ UDZIAŁ: https://fire-expo.pl/rejestracja/ 
POBIERZ PROGRAM KONGRESU: https://fire-expo.pl/#harmonogram 
MASZ PROBLEM NA BUDOWIE? – SKONSULTUJ GO BEZPŁATNIE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ
 
NOWOŚCI KONGRESOWE W PIGUŁCE:
• Projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
• Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe
• Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych
• Wymagania w zakresie ewakuacji w kontekście zmian w przepisach 
• Bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych, także w fazie budowy. Studium przypadku: "Pożar budynku na budowie kompleksu The Warsaw Hub w Warszawie" 
• Konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów – zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
• Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej
• Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego
• Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP
• RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne
• Projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad 
• Integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu
• Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich
• Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe – rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście Eurokodów
• Bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi
• Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja
• BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego
• System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych 
• Strategie procesu projektowego i wdrażania elementów infrastruktury ratowniczej w stanach zagrożenia
• Podmiot właściwy do wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe od obszarów leśnych
• Bezpieczne rozwiązania dla elewacji, fasad i dachów m.in. budynków wysokich 
• Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji
• Kolorystyka i design w systemach i technologiach bezpieczeństwa 
• „Projektant – gdzie diabeł nie może” – niestandardowe rozwiązania projektowe 
• Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych
• Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)
• Zapobieganie wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez wykrywanie i gaszenie iskier 
• Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500
• Wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane 
• Nowe kierunki w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych
• Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru 
• Ciągłość zasilania i sterowania w warunkach pożaru
• Ochrona przeciwprzepięciowa
• Testów: GEMOS integracja wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem w budynku, FPM+ zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż, nowoczesnego systemu gaszenia zgodne z NFPA 2001 oraz UL2127, interfejsów użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator) – analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów różnicowania ciśnień FRANEC RC, systemów przewodów oddymiających typu PD, Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej (TSZ-200)
• Pokazów: Radiowych systemów sygnalizacji pożarowej, najnowszej seria zasilaczy przeciwpożarowych  EN54C i EN54M, zraszaczy i głowic zraszających CMD K200 (CNBOP i VdS), pożarniczych węży tłocznych i ssawnych, innowacyjne symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku, detektorów gazów (przekaźnikowe, z komunikacją MODBUS), tablice sygnalizacyjne, osłony do detektorów, sygnalizatory optyczno-akustyczne, detektory kondensacji pary wodnej, przetworniki różnicy ciśnień, presostaty
• Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji
• Szkło komórkowe jako izolacja przed ogniem i toksycznymi gazami
• Bezpieczeństwo danych, ochrona serwerowni
• Mgła wodna w miejscach użyteczności publicznej, hotelach, muzeach czy zabytkowych budynkach
• Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce
• Izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i loftowych
• Bezpieczeństwo i monitoring: budynków, magazynów, kolei, składowisk/spalarni i lasów
• Dobór rozwiązań pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymagań projektowych i uwarunkowań budowlanych – błędy koncepcyjne i wykonawcze
• Zabezpieczania przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej do EI 240
• Zabudowa szachtów instalacyjnych, pionów suchych i nawodnionych 
• Projektowanie, wykonywanie i konserwacja systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera
• Automatyka zasilająco – sterująca
• Komponenty i systemy dla ciepła, klimatyzacji, dystrybucji wody sanitarnej do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych 
• Systemy przesyłowe umożliwiające bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu
• Zwalczanie pożarów w zarodku – wymagania i szkolenia dla pracowników firm i ekip budowlanych
• Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych
• Systemy przeciwpożarowe w procesach przemysłowych
• Rola technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach
• Oferta naukowo-badawcza instytutów i jednostek uczelnianych…. i wiele innych
Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na https://www.fire-expo.pl
 
Kontakt z Organizatorem
Bezpośr. inf.  Ewa Dziatkowska
Creator/ Koordynator Projektu
tel.: +48 22 678 58 25, 500 66 22 37
e-mail: e.dziatkowska@dndproject.com.pl
www.fire-expo.pl, www.dndproject.com.pl 
 
* Kongres to największe renomowane wydarzenie w branży, w tej formule. Od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży. To miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, przemysłem, architekturą, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów, firm budowlanych i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego obiektów, osób i ochrony mienia.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone