Bezpieczeństwo imprez masowych. Postępowanie na wypadek ataków terrorystycznych

Czy imprezy organizowane w Polsce są zagrożone atakami terrorystycznymi?

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się w Polsce o zagrożeniu terrorystycznym. Utrzymuje się, że nie jesteśmy państwem bezpośrednio na nie narażonym, jednak nie można zupełnie wykluczyć zainteresowania naszym krajem organizacji przeprowadzających zamachy.

Wiedza o charakterze niebezpieczeństw wynikających z ataku terrorystycznego odgrywa kluczową rolę w profilaktyce antyterrorystycznej. Dlatego tak ważna jest dobrze przeszkolona kadra potrafiąca szybko rozpoznać zagrożenie. To ona może stanowić nieocenione wsparcie dla służb lub nawet udaremnić próbę ataku.

PROGRAM KONFERENCJI:

1. Imprezy masowe jako „cele miękkie” ataków terrorystycznych – prognoza wyzwań i zagrożeń terrorystycznych
2. Prewencja zagrożeń terrorystycznych – formy i metody potencjalnych ataków
3. Wybór i implementacja metod kontroli ryzyka w kontekście zagrożeń terrorystycznych
4. Przygotowanie na zagrożenie atakiem terrorystycznym: wymiar prawny i organizacyjny
5. Aktywny napastnik podczas imprezy masowej: procedury reagowania
6. Zagrożenie bombowe podczas imprezy masowej: procedury zapobiegania i reagowania
7. Ewakuacja: procedury i potencjalne zagrożenia
8. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

więcej na: www.instytutpwn.pl 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone