ZUS Oddziału w Krakowie, Oddziału w Chrzanowie i Oddziału w Jaśle

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn."Usługi ochrony i mienia w obiektach ZUS Oddziału w Krakowie, Oddziału w Chrzanowie i Oddziału w Jaśle" nr 180000/271/6-7-8/2017-CZP.

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone