Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Szczecinie

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Ochrona obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (w podziale na części)

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • zamawiający przeznaczył:
  na realizację części I zamówienia stawkę 15,13 zł netto/rbh
  na realizację części III zamówienia stawkę 10,52 zł netto/rbh
 • najniższa oferta:
  dla części I zamówienia 16,24 zł netto/rbh
  dla części III zamówienia 17,42 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone