Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o wartosci zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi, numer postępowania: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2​

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 1 – 16,89 zł netto/rbh, część  – 16,24 zł netto/rbh, część 3 – 16,24 zł netto/rbh, część 4 – 16,24 zł netto/rbh, część 5 – 16,24 zł netto/rbh, część 6 – 16,74 zł netto/rbh, część 7 – 16,24 zł netto/rbh
  • najniższa oferta: część 1 – 13,09 zł netto/rbh; część 2 – 13,59 zł netto/rbh; część 3 – 12,42 zł netto/rbh; część 4 – 11,59 zł netto/rbh; część 5 – 11,87 zł netto/rbh; część 6 – 11,87 zł netto/rbh; część 7 – 11,88 zł netto/rbh.   

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone