Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i 43 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp“ z zastosowaniem aukcji elektronicznej pt: „Świadczenie usługi ochony mienia obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola w 2019 r., o numerze postępowania: ZP.26.182.2018.JR

  • najniższa oferta ze stawką 16,03 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone