Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Targówek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-23/17

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,00 zł brutto/rbh
  • najniższa oferta 16,24 zł brutto/rbh

Postępowanie unieważnione.

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone