Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

  • wybrano najniższą ofertę – 11 zł netto/rbh

​Link do strony zamawiającego – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone