WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH W WARSZAWIE

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 kwietnia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – znak ZZT/01/2017“

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,38 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 14,99 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone