Wydzial Inzynierii Materialowej Politechnika Warszawska

Zamówienie publiczne: Ochrona fizyczna budynków Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,37 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 13,30 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – tutaj

Postępowanie unieważnione – cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone