Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „,Świadczenie kompleksowej usługi ochrony obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK  7.”

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 20,90 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone