Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę portierską z ochroną obiektów dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Pofilaktyczno-Leczniczego w Łodzi, 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63. Nr sprawy: DTA.333.1.2017.

  • wybrana oferta 12,44 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone