Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi stałej bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach i ochrony osób znajdujących się w budynkach Zamawiającego”.

  • wybrana oferta ze stawką 17,36 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • stawka, którą na realizację ww. zamówienia przewidział Zamawiający to 17,77 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone