Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

  • wybrana oferta ze stawką 24,53 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone