Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ochronę i zabezpieczenie terenu bazy Wełecz oraz archiwum zakładowego i budynków magazynowych w Zbludowicach“ – nr sprawy PZ.291.15.2020.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 14,20 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone