Urząd Miasta Zielona Góra

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 221.000 euro pn. ZADANIE 2: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA I OSÓB, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W BUDYNKACH MIASTA ZIELONA GÓRA – URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

  • wybrana oferta ze stawką 9,41 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone