Urząd Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm) pt.: „Świadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” (numer sprawy: WOiRZL II.272.20.2018.DP)

  • najniższa oferta ze stawką I część 14,49 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone