Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wola

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola – numer postępowania: 33/ZP/22”

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 23,67 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone