Uniwersytet Wrocławski

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona terenu przy ul. Koszarowej 3”. 

  • wybrana oferta ze stawką 16,69 netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone