Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą obsługi szatni w budynkach UJK“ DP.2301.35.2019 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 12,69 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone