Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Świadczenie usługi ochrony fizycznej” ZPS 23/2019– znak sprawy: ZPS 23/2019

  • wybrana oferta ze stawką 16,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone