Teatr Powszechny w Łodzi

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: na ochronę osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Łodzi, przy ul. Legionów 21.

  • ​wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 11,79 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 11,89 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone