Teatr Narodowy w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie”.

  • wybrana oferta ze stawką 22,20 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone