Teatr Baj w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona fiosób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Łodzi “ na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

  • wybrana oferta ze stawką 17,90 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone