Szybka Kolej Miejska w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia za pomocą ochrony stacjonarnej na terenie Bocznicy Kolejowej Warszawa – Wola Szybkiej Kolej Miejskiej w Warszawie oraz innych lokalizacjach”

  • wybrana oferta ze stawką 22,53 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone