SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przewidzianym w Rozdziale 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” na usługę ochrony obiektów i mienia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy (znak sprawy 09/2016).

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,19 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 12,34 zł netto/rbh

Link do strony – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone