SZPITAL KLINICZNY im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów szpitalnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu“ – PN 4/20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 17,77 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone