Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów szpitalnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 4/17).

  • wybrana oferta 13,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone