Szkoła podstawowa i ogólnodostępna sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Siechnicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona mienia na terenie budowy szkoły podstawowej i ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, Gmina Siechnice numer referencyjny: BZP.271.52.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

  • wybrana oferta ze stawką 13,94 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone