Świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro pt.: Świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie” znak sprawy: ZP/OG/19/19 

 • Zamawiający przeznaczył:
  I zadanie 16,71 zł netto/rbh
  II zadanie 16,71 zł netto/rbh
  III zadanie 16,90 zł netto/rbh
 • Najniższa ferta ze stawką:
  zadanie I 20,64 zł netto/rbh
  zadnie II 20,66 zł netto/rbh
  zadanie III 20,64 zł netto/rbh
   

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone