Stadion Miejski w Białymstoku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity) pt.: „Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1” – DRS-271-14/2018.

  • wybrana oferta ze stawką 15,15 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone