Stacja Muzeum w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro pt.: „Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie” (STM ZP.271.2.2019).

  • wybrana oferta ze stawką 16,60 zl netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone