Stacja Muzeum w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa“

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 22,49 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone