Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Kompleksowa usługa całodobowej ochrony fizycznej budynków, mienia i osób Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych na terenie przy ul. Konstruktorskiej 6 w Warszawie – znak sprawy: ZP/03/19.

  • najniższa oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone