Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w budynku przy pl. Słowiańskim 12 w Zielonej Górze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochroniarskie, stróżowanie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynku przy pl. Słowiańskim 12 w Zielonej Górze“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 16,00 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • kwalifikowani pracownicy ochrony

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone