Sąd Rejonowy w Toruniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Toruniu“, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  • wybrana oferta ze stawką 17,77 zł netto/rbh
  • kwalifikowani pracownicy ochrony
  • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone