Sąd Rejonowy w Raciborzu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teskt jednolity Dz. U. z 2015 roku opz. 2164 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Całodobowa Ochrona Obiektów, Osób i Mienia: Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 oraz przy ul. Wojska Polskiego 24 od dnia: 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r. Nr sprawy: Adm. 236/2/17

  • wybrana oferta 13,22 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone