Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i Wydziały Zamiejscowe w Muszynie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) na „Ochronę osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydziały Zamiejscowe w Muszynie.

  • wybrana oferta ze stawką 17,64 zł netto/rbh

Link do postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone