Sąd Rejonowy w Legionowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi- ochrona fizyczna osób i mienia z obsługą monitoringu budynku położonego przy ul. Sobieskiego 47 i Sobieskiego 47A oraz ochrona mienia w pozostałych lokalizacjach Sądu Rejonowego w Legionowie znajdujących się w Legionowie przy ul. Husarskiej 15 (Archiwum zakładowe) i przy ul. Al. 3 Maja 24 (Ośrodek Kuratorski nr 1) polegająca na reakcji patrolu-grupy interwencyjnej na alarm

  • wybrana oferta ze stawką 24,54 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone