Sąd Rejonowy w Chojnicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach“ A-231-12/19 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

  • wybrana oferta ze stawką 17,78 zł netto/rbh
  • zamawiajacy przeznaczył na realizację 16,26 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone