Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jakie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie. Przedmiotem postępowania były usługi ochrony mienia i obiektu oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

  • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone