Sąd Okręgowy w Świdnicy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie ochronę obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Świdnicy przy pl. Grunwaldzkim 14 w Świdnicy. 

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 14,65 zł netto/rbh
  • wybrana oferta 14,09 zł netto/rbh
  • Sąd Okręgowy w Świdnicy poinformował o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy z Wykonawcą wobec wskazanych przez Polski Związek Pracodawców Ochrona niedopatrzeń.

Link do strony postępowania tutaj 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone