Sąd Okręgowy w Gdańsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: G-260-1/17.

  • najniższa oferta 20,19 zł brutto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone