Sąd Apelacyjny w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania o zamówienie publiczne na usługę społeczną prowadzoną na zasadach określonych art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Usługę ochrony fizycznej budynku i działki zlokalizowanych w Łodzi przy al. Kościuszki 65 wraz z usługą utrzymywania czystości wokół posesji” nr G.XIII.2310-203/18.

  • wybrana oferta ze stawką 12,37 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone